قوانین: قوانین این چتروم مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد *** این چتروم ب صورت شبانه روز توسط ناظران و مدیران کنترل میشود *** بحث جنسی ، سیاسی ، شوخی بی مورد و توهین ب ادیان و مدیران و دیگر اعضا اکیداّ ممنوع *** ارسال تبلیغات وبلاگ گروه یا سایت های دیگر اکیدا ممنوع میباشد *** ورود با اسامی نادرست اکیدا ممنوع بوده و درهمان لحظه ورود اخراج خواهی شد *** این مکان یک نوع جامعه مجازی ب حساب می آید و از دادن هر نوع مشخصات مهم و شماره پرهیز نمایید
چت روم مهام
چت روم الینا
چت روم
 مهام چت


اسم شما


جنسیت